Pranciškus Smuglevičius

Žymiausias Lietuvos klasicizmo tapytojas Pranciškus Smuglevičius, dvidešimt metų praleidęs Romoje ir keliolika Varšuvoje, atvykęs į Lietuvą perkėlė čia ne vien antikos ir klasicizmo stiliaus madą – sukūręs vietinę dailės mokyklą, įskiepijo europietiškus pasaulietinio meno kūrybos principus ir reikšmingai praplėtė temų ratą.

Šaltinis: Meno albumas „Ne vien Dangus“, Sudarytoja D. Vasiliunienė, tekstų autorės D. Vasiliunienė ir S. Urbonienė. Vilnius, VALIUNAS ELLEX, 2016, P. 248.