Matas Edvardas Romeris

Gimė 1848 m. spalio 1 d. tremtyje Vologdoje (Rusija), mirė 1900 m. vasario 10 d. Lunos dvare, netoli Gardino. 1852 m. kartu su tėvais grįžo į Lietuvą, gyveno Vilniuje ir Antanašės dvare. Dailės pradmenis gavo iš tėvo Edvardo Jono Römerio ir dailininkų Kanuto Rusecko ir Jono Zenkevičiaus. Nuo 1867 m. rudens trumpai studijavo Dresdeno dailės akademijoje, nuo 1868 m. pavasario lankė Vilniaus piešimo mokyklą. 1869–1874 m. studijavo Miuncheno dailės akademijoje, vėliau keliavo po Europą. Nuo 1877 m. gyveno Lietuvoje. Realistinei jo kūrybai įtakos turėjo Miuncheno dailės mokykla ir Józefo Brandto tapyba. Kūryboje dominuoja žirgų ir gamtos motyvai, nuotaikos peizažai. Tapė ir portretus, liaudies gyvenimo scenas, istorinio žanro paveikslus, liaudies tipažus. Jo paveikslams būdingas vaizdo gyvumas ir natūralumas, šviesos ir šešėlių žaismas, turtinga faktūra. Eksponavo kūrinius Vilniuje, Varšuvoje, Lvove, Paryžiuje, Berlyne, Miunchene ir Vienoje.

Šaltinis: Académie de Vilna. VILNIAUS PIEŠIMO MOKYKLA 1866–1915. Parodos katalogas. Sud. dr. J. Širkaitė, Vilnius 2017, P. 314.