Petras Kalpokas

Petras Kalpokas (1880-1945). Dailininkas mokėsi pas V. Purvytį Mintaujoje. Studijavo Miunchene pas A. Azbé, buvo Vienos dailininkų draugijos Secession narys. P. Kalpokas – visų pirmųjų lietuvių dailės parodų dalyvis. Iki 1920 m. gyveno Šveicarijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Italijoje. Tapė peizažus, portretus, istorinius paveikslus, kūrė scenografiją ir monumentaliosios dailės darbus. Jis vienas žymiausių lietuvių peizažistų, patyręs impresionizmo poveikį, sukūręs vieną lietuviškiausių epinių peizažų (Ruduo, 1921). P. Kalpoko nutapyti Tivolio peizažai yra tarp ryškiausių Italijos peizažų lietuvių tapyboje.

Šaltinis: Meno albumas „Peizažo erdvė“ (I tomas). Sud. N. Tumėnienė. Vilnius, LAWIN, 2010, P. 120.