Nova Gigantomachia in Claro Monte Czestochoviensi  [...] LM-34
Nova Gigantomachia in Claro Monte Czestochoviensi  [...] LM-34
Nova Gigantomachia in Claro Monte Czestochoviensi  [...] LM-34
Nova Gigantomachia in Claro Monte Czestochoviensi  [...] LM-34
Nova Gigantomachia in Claro Monte Czestochoviensi  [...] LM-34
Nova Gigantomachia in Claro Monte Czestochoviensi  [...] LM-34
Nova Gigantomachia in Claro Monte Czestochoviensi  [...] LM-34
Nova Gigantomachia in Claro Monte Czestochoviensi  [...] LM-34
Nova Gigantomachia in Claro Monte Czestochoviensi  [...] LM-34
Nova Gigantomachia in Claro Monte Czestochoviensi  [...] LM-34

Nova Gigantomachia in Claro Monte Czestochoviensi [...] LM-34

Autorius: Kordecki Augustyn, 1603 - 1673

Antraštė: Nova gigantomachia, contra sacram imaginem deiparae virginis a Sancto Luca depictam, et in Monte Claro Czestochouiensi apud religiosos patres ordinis S. Pauli primi eremitae, in celeberrimo regni Poloniae ceonobio collacatam, per Suecos & alios haereticos excitata, et ad perpetuam beneficiorum gloriosae deiparae virginis recordationem, successurae posteritati fideliter conscripta a R.P.Fr. Augustinus Kordecio. Anno Dominie, M. DC. LV.

Publikuota: Cracovieae, in Officina Viduae & Heredum Francisci Caesarii, 1655 m.

Formatas: folio. grav. priekis.,+(12), +199,120-126,+(I) s. Su trimis graviūromis tekste - viso puslapio ir viso puslapio ksilografija. Stock dėmėtas, nuo drėgmės likusi juosta viršutiniame kampe nuo p. 130 ir toliau, pradžioje paraštėje matoma kirmgrauža. Pradinis cooker su pertrauktu parašu, nedidėlė skylutė p. 57-58, nematomos raidės. 

Įrišimas: to laikotarpio įrišimas veleno juostomis, ant nugarėlės rašalu užrašyta antraštė. Iš Eriksbergo pilies bibliotekos su jos ekslibrisu. 

Ekslibrisas: Eriksbergo pilies bibliotekos ekslibrisas. Garsiąją Eriksbergo pilies biblioteką 1843 - 1913 m. surinko dvi kilmingos Bonde šeimos kartos. Biblioteka tapo „viena didžiausių ir vertingiausių Švedijos asmeninių knygų kolekcijų“. (Carlander, Svenska bibliotek och exlibris, 18961904 m.).

Pastabos paraštėse: prie viršelio priklijuotas G.E. Klemmingo laiškas Carlui Jedvardui Bonde, parašytas 1881 m. lapkričio 1 d. 

KORDECKI, Augustyn. Nauja gigantomachija, prieš šventą Dievo Motinos paveikslą, nutapytą Šventojo Luko, ir Šviesiajame Kalne Čenstakavoje pas pirmojo atsiskyrėlio šv. Pauliaus ordino pamaldžius tėvus, garsiausiame Lenkijos karalystės vienuolyne patalpintą, per švedus ir kitus eretikus sukelta, ir amžinam šlovingosios Dievo Motinos geradarysčių atminimui, būsimai ateičiai patikimai aprašyta garbingiausiojo tėvo Augustino Kordeckio. 1655 Viešpaties metais, Krokuvoje, Pranciškaus Cezarijo našlės ir įpėdinių patalpose, (1658?). Folio. Grav. priek.,+ (12),+ 199, 120–126,+ (1) psl. Su trimis graviūromis tekste, iš kurių viena per visą puslapį, o kita – medžio raižinys per visą puslapį. Su rusvėmis, drėgmės pėdsakai viršutiniame kampe nuo 130 psl. ir toliau, pradžioje paraštėje matyti kirmgrauža. Frontispisas su nukirptu parašu apatiniame kampe, maža skylutė 57–58 psl., prarastos kai kurios raidės. Tuometinis pergamentinis rišimas, pavadinimas užrašytas rašalu ant nugarėlės. Iš Ericsberg bibliotekos, su jos ekslibrisu. Pridėtas ir prie priešlapio priklijuotas laiškas nuo G. E. Klemming, skirtas Carl Jedvard Bonde apie knygą, datuotą 1881 m. lapkričio 1 d. 

Warmholtz 4531, su klaidingais spausdinimo metais (1655). Przybos s. 26ff. Duomenys apie spausdinimo metus skiriasi, nurodomi 1657 m. ir 1658 m., rašytojo įžanginis žodis datuotas 1657 m. spalio mėn. Pirmasis šio svarbaus šaltinio apie Lenkijos–Švedijos karą leidimas. Augustyn Kordecki (1605–1673) buvo pauliečių vienuolyno Jasna Góra Čenstakavoje vyresnysis ir lenkų kronikininkas. Jis talentingai vadovavo Jasna Gora pilies ir vienuolyno gynybai 1655 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais užpuolus švedams. Čia pasakojama istorija apie vienuolyno gynybą, kuomet iškeltós vienijančios mūšio dėl tautos žemių ir katalikų tikėjimo idėjos pagrindu susikūrė legenda apie nežemišką vienuolyno gynybą ir išgelbėjimą, nulėmusius viso karo baigtį. Knyga, kuri buvo išleista karalienės Louise-Marie iniciatyva su Johano Casimiro – pastarajam knyga ir yra dedikuota – bei popiežiaus Aleksandro VII pritarimu, įgijo didelę reikšmę ir buvo kelis kartus naujai išleista. 

G. E. Klemming laiške C. J. Bonde klausia, ar ši „ypač reta“ knyga kartais jo nesudomintų. Jeigu knyga C. J. Bonde sudomintų (panašu, kad leidinys jį tikrai domino), egzempliorius, kuris yra „geras“ ir, Klemmingo teigimu, įsigytas Lenkijoje, kainuotų 75 kronas.

Šaltinis: Nordisk historia ur Ericsbergs bibliotek III. Sormaktstid. (Mats Petersson & Mathias Stenvall) – Stockholm: Centralantikvariatet, Katalog 67, No60, p. 35.