Žvejų laivai Prancūzijoje
Žvejų laivai Prancūzijoje

Žvejų laivai Prancūzijoje

Autorius: Marševskis Juozapas, 1827 - 1874

Sukūrimo metai: 1869 m.

Kūrimo technika: drobė, aliejus.

Matmenys: 24x35 cm.

Signatūra: J. Marszewski 1869 (paveikslo apačioje dešinėje pusėje).

Juozapas Marševskis (1827–1874) – Vilniuje gimęs dailininkas, plačiai žinomas kaip puikių peizažų autorius. Deja, kaip ir daugelio XIX a. Lietuvos dailininkų, jo kūryba yra išblaškyta, o biografijos tyrimai nepakankami. Pavyzdžiui, nėra žinoma netgi tiksli J. Marševskio mirties vieta ir data. Vienur nurodoma, kad jis mirė 1883 m. Varšuvoje, kitur – kad 1874 m. Vilniuje. Šią datą, beje, pagrindžia Vilniaus Evangelikų kapinėse surastas jo antkapinis akmuo, apie 1960 m. perneštas į Rasų kapines. 

Baigęs peizažinės tapybos studijas Peterburgo dailės akademijoje, J. Marševskis vėliau daug keliavo po Europos šalis, aplankė Prancūziją, Ispaniją, Vokietiją, Šveicariją. Žinoma, kad 1869–1870 m. antrą kartą lankėsi Paryžiuje. Šiuo laikotarpiu, matyt, buvo nuvykęs ir į Normandiją, prie šiaurinius Prancūzijos krantus skalaujančio Atlanto. Čia ramią 1869 m. vasaros dieną nutapytas etiudas užfiksavo kasdienybės akimirką – ant rupaus smėlio kranto ištrauktas, tarsi besiilsinčias jaukias, apvalainas valtis ir šalia jų tinklus kantriai betvarkantį žveją. Tolumoje, ties horizontu, slenkantis garlaivis patraukia žiūrovo žvilgsnį į drobės gilumą ir mažyčiame paveikslėlyje leidžia pajausti su dangumi susiliejančios jūros bekraštę platybę.

Šaltinis: "RES PUBLICA" Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ meno kolekcija . Sud. R. Janonienė. Vilnius, 2018., P. 202.

Publikuota: "Peizažo erdvė". II tomas. Sud. N. Tumėnienė. Vilnius: LAWIN, 2013, Kat. Nr. 2, P. 249; "RES PUBLICA" Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ meno kolekcija . Sud. R. Janonienė. Vilnius, 2018, P. 203, Kat. Nr. 50, P. 222.