Dailininkas kopose
Dailininkas kopose

Dailininkas kopose

Autorius: Žmuidzinavičius Antanas, 1876 - 1966

Sukūrimo metai: 1943 m.

Kūrimo technika: kartonas, aliejus.

Matmenys: 20,5x25,5 cm.

Signatūra: AŽ. 43 (paveikslo apačioje kairėje pusėje); AŽm R: 1165. / Dailininkas kopose 1943 (nugarinėje paveikslo pusėje).

A.Žmuidzinavičius - aistringas keliautojas, besąlygiškai mylintis Lietuvos žemę. Keliautojas ir tapytojas, charakteriu panašus į 1943 m. darbe „Dailininkas kopose“ (R-1165) įamžintą kitą garsų lietuvį dailininką marinistą Česlovą Janušą. „Tapytojas Česlovas Janušas (1907–1993) – vienas populiariausių lietuvių dailininkų marinistų prieškario Lietuvoje ir išeivijoje. Didesni ar mažesni vandens telkiniai lydėjo jį visą gyvenimą – vandens stichijos apžavėtas, didesniąją kūrybos dalį skyrė šiam patraukliam ir iš pirmo žvilgsnio paprastam, bet techniškai gana sudėtingam tapybos žanrui. Pasak dailininko, „Kodėl gi esu taip pamėgęs jūros vaizdus, kodėl ją vis piešiu? Tai lengviausia – kas nors pasakys, bet štai ką manau: jūrą piešti nori? Turi perskaityti daug knygų, turi turėti nuovoką apie vėją, vandenį, judesį, virpėjimą, mechanines jėgas, dar ir žinoti – kodėl gi bangos virsta, ir dar – stebėti pačią jūrą, mėnulį, mėnesienas, saulėlydžius...“ (Realistas ar abstraktistas? Draugas, 1972 02 12).‟ (Jokubavičienė Kristina „Dailininko marinisto Česlovo Janušo (1907-1993, JAV) kūrinių ekspozicija „Prie Baltijos ir prie Atlanto“.).

Šaltinis: Parodos „Susitikimai“ aprašas. - Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2015.

Parodos: dr. Jauniaus Gumbio dailės kolekcijos paroda „Susitikimai“, 2015 m. liepos 3 – rugsėjo 6 d., Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas; Dail. A. Žmuidzinavičiaus Jubiliejinė paroda, 1956 m., Vilnius – Kaunas; „Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966) Retrospektyva“, 2021 m. birželio 11 d. - rugsėjo 26 d., Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas; nuo 2015 m. eksponuojamas nuolatinėje ekspozicijoje, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas.

Publikacijos: Meno albumas „Peizažo erdvė“ (II tomas). Sud. N. Tumėnienė. Vilnius, LAWIN, 2013, Kat. Nr. 2, P. 285.