Jono Yčo portretas
Jono Yčo portretas

Jono Yčo portretas

Autorius: Zikaras Juozas, 1881 - 1944

Sukūrimo metai: 1922 m.

Kūrimo techinka: bronza, bareljefas.

Matmenys: Ø 51.

Signatūra: J Zikaras / 1922 (apačioje dešinėje pusėje).

Skulptūrinis portretas J.Zikaro kūryboje užėmė bene svarbiausią vietą. Būdamas to meto vienas didžiausių portreto meistrų menininkas sukūrė ištisą iškilių Lietuvos žmonių atvaizdų galeriją. Skulptūrinių portretų J.Zikaras yra sukūręs arti šimto. Pažymėtini architekto M.Songailos, Vydūno, J.Šliūpo (1922), L.Didžiulienės-Žmonos (1924), J.Basanavičiaus (1926), Maironio (1928), chirurgo V.Kuzmos (1930), P.Vaičiūno (1931), V. Dubeneckio (1931), M.Petrausko (1934-1936) ir daugelis kitų. Dauguma bareljefinių portretų (išskyrus L.Didžiulienės-Žmonos en face portretą) - komponuoti profiliu.

Šaltinis: "Kolekcija. Lietuvos kolekcininkų asociacijos žurnalas". Vilnius, Nr. 7, 1999, P. 37.

Paskelbta: Académie de Vilna. VILNIAUS PIEŠIMO MOKYKLA 1866–1915. Parodos katalogas. Sud. dr. J. Širkaitė, Vilnius 2017, Kat. Nr. 387 P. 356.

Į leidinio Juozas Zikaras Katalogą neįtrauktas advokato  Jauniaus  Gumbio nuosavybėje esantis Vyro  portretas (medalionas  (Ø  51),  bronza,  1922  m.,  su  signatūra:  „ J.  Zikaras / 1922“)Drįsčiau tvirtinti, kad tai – istoriko,  buv.  švietimo  ministro  profesoriaus  Jono  Yčo (1880–1931) atvaizdas (7  pav.) Su švietimo specialistu J. Yču J. Zikaras susibičiuliavo Panevėžyje: pirmasis nuo 1920 m. birželio mėn. buvo paskirtas vadovauti merginų ir vaikinų gimnazijoms, o antrasis jose dirbo dailės mokytoju. Leisdamas atsitverti  gimnazijos  sporto  salėje  plotelį  dirbtuvei,  J.  Yčas  suteikė  J.  Zikarui  tuomet  labai   reikalingas  sąlygas  kūrybai.  Jų  ryšiai  nebuvo  vien  direktoriaus  ir  jam  pavaldaus   mokytojo,  bičiuliautasi  šeimomis.  J.  Yčo  bareljefas  pildo  Panevėžyje  J.  Zikaro  sukurtų portretinių atvaizdų galeriją.

Šaltinis:  Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Juozas Zikaras: remarkos.  MENOTYRA 2019. T. 26. Nr. 1, p. 31–46, Lietuvos mokslų akademija, 2019.

Paskelbta: Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Juozas Zikaras: remarkos.  MENOTYRA 2019. T. 26. Nr. 1, p. 31–46, Lietuvos mokslų akademija, 2019. P. 41.