Karolio Račkausko – Vairo portretas
Karolio Račkausko – Vairo portretas

Karolio Račkausko – Vairo portretas

Autorius: Zikaras Juozas, 1881 - 1944

Sukūrimo metai: 1921 m.

Kūrimo technika: bronza, medalionas.

Matmenys: Ø 25

Signatūra: J. Zikaras (apačioje dešinėje pusėje).

Skulptūrinis portretas J.Zikaro kūryboje užėmė bene svarbiausią vietą. Būdamas to meto vienas didžiausių portreto meistrų menininkas sukūrė ištisą iškilių Lietuvos žmonių atvaizdų galeriją. Skulptūrinių portretų J.Zikaras yra sukūręs arti šimto. Pažymėtini architekto M.Songailos, Vydūno, J.Šliūpo (1922), L.Didžiulienės-Žmonos (1924), J.Basanavičiaus (1926), Maironio (1928), chirurgo V.Kuzmos (1930), P.Vaičiūno (1931), V. Dubeneckio (1931), M.Petrausko (1934-1936) ir daugelis kitų. Dauguma bareljefinių portretų (išskyrus L.Didžiulienės-Žmonos en face portretą) - komponuoti profiliu.

Šaltinis: "Kolekcija. Lietuvos kolekcininkų asociacijos žurnalas". Vilnius, Nr. 7, 1999, P. 37.

Publikuota: Budrys St. "Juozas Zikaras 1884-1944". Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1960, Kat. Nr. 13, P. 139