Antanas Smetona
Antanas Smetona
Antanas Smetona

Antanas Smetona

Autorius: Zikaras Juozas, 1881 - 1944

Sukūrimo metai: XX a. 4 d-metis.

Kūrimo technika: bronza, miniplaketė.

Matmenys: 6,9X4,8; 117 g.

Signatūra: J Zikaras (apačioje dešinėje pusėje).

Pirmosios Lietuvos Respublikos politikas, prezidentas.

Skulptūrinis portretas J.Zikaro kūryboje užėmė bene svarbiausią vietą. Būdamas to meto vienas didžiausių portreto meistrų menininkas sukūrė ištisą iškilių Lietuvos žmonių atvaizdų galeriją. Skulptūrinių portretų J.Zikaras yra sukūręs arti šimto. Pažymėtini architekto M.Songailos, Vydūno, J.Šliūpo (1922), L.Didžiulienės-Žmonos (1924), J.Basanavičiaus (1926), Maironio (1928), chirurgo V.Kuzmos (1930), P.Vaičiūno (1931), V. Dubeneckio (1931), M.Petrausko (1934-1936) ir daugelis kitų. Dauguma bareljefinių portretų (išskyrus L.Didžiulienės-Žmonos en face portretą) - komponuoti profiliu.

Šiandien žinomos penkios „Antanas Smetona“ plaketės: Nacionaliniame M.K. Čiurlionio dailės muziejuje, Edmundo Armoškos rinkinyje, Zenono Pažarausko rinkinyje, Zigfrido Jankausko rinkinyje. Turimais duomenimis, penktoji puikuojasi Lietuvos Prezidento kabinete.

Šaltinis: "Kolekcija. Lietuvos kolekcininkų asociacijos žurnalas". Vilnius, Nr. 7, 1999, P. 37.

Publikuota: "XXXIV Vilniaus aukcionas" (katalogas). - Meno rinkos agentūra, 2014 m. spalio 3 d., Kat. Nr. 100, P. 52.