Gydytojas Julius Bučas 1893-XI-26 – 1932-III-7
Gydytojas Julius Bučas 1893-XI-26 – 1932-III-7

Gydytojas Julius Bučas 1893-XI-26 – 1932-III-7

Autorius: Zikaras Juozas, 1881 - 1944

Kūrimo technika: Medalionas. Reljefas. Gipsas: patinavimas.

Matmenys: Ø 43.

Signatūra: J. Zikaras (apačioje dešinėje pusėje).

Skulptūrinis portretas J.Zikaro kūryboje užėmė bene svarbiausią vietą. Būdamas to meto vienas didžiausių portreto meistrų menininkas sukūrė ištisą iškilių Lietuvos žmonių atvaizdų galeriją. Skulptūrinių portretų J.Zikaras yra sukūręs arti šimto. Pažymėtini architekto M.Songailos, Vydūno, J.Šliūpo (1922), L.Didžiulienės-Žmonos (1924), J.Basanavičiaus (1926), Maironio (1928), chirurgo V.Kuzmos (1930), P.Vaičiūno (1931), V. Dubeneckio (1931), M.Petrausko (1934-1936) ir daugelis kitų. Dauguma bareljefinių portretų (išskyrus L.Didžiulienės-Žmonos en face portretą) - komponuoti profiliu.

Šaltinis: "Kolekcija. Lietuvos kolekcininkų asociacijos žurnalas". Vilnius, Nr. 7, 1999, P. 37.

Publikuota: "Juozas Zikaras". Red. Romutis Navardauskas Palaima. Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2009, Kat. Nr. 145, P. 142; Académie de Vilna. VILNIAUS PIEŠIMO MOKYKLA 1866–1915. Parodos katalogas. Sud. dr. J. Širkaitė, Vilnius 2017, Kat. Nr. 391 P. 385.