Biblia to Iest Księgi Starego y Nowego Testamentu, Według. [...] LM-19
Biblia to Iest Księgi Starego y Nowego Testamentu, Według. [...] LM-19
Biblia to Iest Księgi Starego y Nowego Testamentu, Według. [...] LM-19
Biblia to Iest Księgi Starego y Nowego Testamentu, Według. [...] LM-19
Biblia to Iest Księgi Starego y Nowego Testamentu, Według. [...] LM-19
Biblia to Iest Księgi Starego y Nowego Testamentu, Według. [...] LM-19
Biblia to Iest Księgi Starego y Nowego Testamentu, Według. [...] LM-19

Biblia to Iest Księgi Starego y Nowego Testamentu, Według. [...] LM-19

Autorius: Wujek Jakub, 1541 - 1597

Antraštė: Biblia to Iest Księgi Starego y Nowego Testamentu, Według. Łacinskiego przekładu starego, w kośćiele po Wszechnym przyętego, na Poliskięzyk z nowu z pilnośćia przelożone, z dokładaniem textu zydowskiego ... Przez D. Iakuba Wuyka z Wagrowca, Theologa Societatis Iesu.

Antraštė lietuvių kalba: Biblija – tai Senojo ir Naujojo Testamento knygos pagal senąjį vertimą iš lotynų kalbos į lenkų kalbą, priimtą visuotinės bažnyčios, iš naujo kruopščiai išverstos pridedant žydų tekstą... D. Jokūbo Vujeko iš Vongrovieco, Societatis Iesu teologo. 

Publikuota: W Krakowie w Drukarni Lazarzowej, Roku Panskiego MDXCIX, 1599.

Įrišimas: to meto įrišimas.

Ši knyga – tai lenkų jėzuito Jokūbo Vujeko atlikto Biblijos vertimo iš lotynų į lenkų kalbą pirmoji laida, pasirodžiusi 1599 m. Prie vertimo jis dirbo 1584-1595 m.

J. Vujekas gimė Lenkijoje, studijavo Krokuvoje, paskui – Vienos (Austrija) universitete, įstojo į jėzuitų ordiną ir grįžo į Lenkiją. 1570 m. jam buvo suteiktas aukščiausias mokslinis laipsnis – teologijos daktaro. Kurį laiką vadovavo Poznanės jėzuitų kolegijai. Atvyko į Vilnių ir 1578-1579 m. buvo Vilniaus jėzuitų kolegijos paskutinis rektorius, nes 1579 m. ši kolegija buvo pakelta iki universiteto lygmens. Tų metų rudenį kaip jėzuitų misijų vadovas išvyko į Vengriją. Mirė Krokuvoje.

Vujekas buvo žinomas lenkų eruditas. Vilniaus jėzuitų kolegijoje dėstęs hebrajų kalbą. Ta senovės žydų kalba parašyta didžioji Senojo Testamento dalis. Vujeko į lenkų kalbą išversta Biblija buvo pripažinta oficialiu tekstu ir kelis amžius perspausdinama.

Taip pat Vujekas parašė dvi Postiles (taip vadinti pamokslų rinkiniai) – didžiąją ir mažają (1579-1580). Mažąją Postilę į lietuvių kalbą išvertė Mikalojus Daukša (išleista 1599 m. Vilniuje).

Šaltinis: Jovaišas, Albinas, Jie parašė pirmąsias lietuviškas knygas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009, p. 194, 195.

Teologas ir religinių raštų autorius Jokūbas Vujekas (1541–1597) dirbo įvairiose Lenkijos ir Lietuvos jėzuitų kolegijose, 1578–1579 m. buvo Vilniaus jėzuitų kolegijos rektorius. Išvertė į lenkų kalbą Bibliją. Parašė pamokslų rinkinius Katalikų postilė (1573–1575) ir Mažoji postilė (1579–1580). Pastarąją į lietuvių kalbą išvertė ir 1599 m. Vilniuje išleido Žemaičių vyskupijos kapitulos kanauninkas Mikalojus Daukša (tarp 1527 ir 1538–1613).

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 251.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 250-253.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.