Šv. Juozapas
Šv. Juozapas
Šv. Juozapas
Šv. Juozapas
Šv. Juozapas

Šv. Juozapas

Autorius: Danauskas Jonas, 1861 - 1937

Sukūrimo metai, vieta: 1910, Pakruojo r.

Kūrimo technika: medis, drožyba, polichromija.

Matmenys: aukštis - 92 cm.

Šv. Juozapas – Švč. Mergelės Marijos sužadėtinis, Jėzaus Kristaus įtėvis. Kilęs iš buvusios turtingos ir galingos Dovydo giminės, gyvenęs Nazarete. Buvęs labai skaistus ir dvasingas žmogus. Jo atributai – lelija, simbolizuojanti skaistumą. Dažniausiai vaizduojamas su Kūdikėliu Jėzumi ant rankų; kartais – su žydinčia lazda, kuri buvusi dangaus ženklas tapti Švč. Mergelės Marijos sužadėtiniu. Šv. Juozapas laikomas šeimos ir vaikų globėju, našlaičių užtarėju; taip pat – bažnyčios ir darbininkų globėju.

Šv. Jūzupas, jaunystėj savo būdamas prie amatininko, garbę predkų savo daugino ne vyresnybėmis ir turtais, bet dailiu, padoriu ir tikrai šventu gyvenimu. Kaipo neturtingas lig senatvės moters nevedė, nes to reikėjo, idant gynėjas Sūnaus Dievo būtų mylėtoju čystatos. /.../ Suvenčiavotas gyveno su savo moteria būtinai čystatoj it brolis su seseria.

Už tikro didis tai buvo šventasis, kurį Viešpats draugu Švenčiausios Motinos padarė, didis šventasis, kuriam daleido vadintis tėvu Sūnaus Aukščiausiojo. [Motiejus Valančius, „Žyvatai šventųjų“, Raštai 2, 2006, p. 151–155]

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, Kat. Nr., P. 228.

Parodos: Dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija. Muziejus ir kolekcininkas - 6". Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, Kat. Nr., P. 225 (albume pavadintas neteisingu „Šv. Antano“ vardu); "Gedimino Petraičio tradicinės liaudies skulptūros rinkinys". Red. Marytė Slušinskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012, P. 194-195.

Nuotraukose: eskpozicija parodoje „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.