Rūpintojėlis
Rūpintojėlis
Rūpintojėlis
Rūpintojėlis
Rūpintojėlis

Rūpintojėlis

Autorius: Ivanauskas Petras

Sukūrimo metai, vieta: XX a. pr., Zarasų r., Salakas.

Kūrimo technika: medis, drožyba, polichromija.

Matmenys: aukštis - 138 cm.

Skulptūra paimta iš dviaukštės su ornamentuotu kryželiu koplytėlės, stovėjusios Salake (Salako apyl., Zarasų r.). 1973 m. įtraukta į saugomų dailės paminklų sąrašą (DV 3545, unikalus kodas 14689). Paminklo apskaitos kortelėje yra įrašas "statytas 1946-1947 m. ". Kultūros paminklų enciklopedijoje pažymėta, kad koplytėlėje stovi skulptūra " Šv. Jonas Nepomukas", išdrožta 1968 m. (tais metais pastatytas vietoj dungusio Rūpintojėlio).

Šaltinis: "Kultūros paminklai/22". Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, "Savastis", 2018, P. 158.

Rūpintojėlis – Jėzaus Kristaus vaizdavimas prieš Nukryžiavimą. Pavargęs ir iškankintas Išganytojas sėdėjęs vienišas, mąstęs apie žemėje gyvenančių žmonių vargus, ydas ir skausmus ir dėl to liūdėjęs.

Jėzus Kristus vaizduojamas tik su klubų raiščiu, kartais su raudonu apsiaustu ar ilgu drabužiu ir ant galvos uždėtu erškėčių vainiku. Jis sėdi ant akmens, sulenkta dešine ranka parėmęs galvą, kairę ranką padėjęs ant kelių.

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 84.

Parodos: Dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 92-93; "Kultūros paminklai/22". Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, "Savastis", 2018, P. 158.

Nuotraukose: iš koplytėlės Zarasų r., Salako; Dievadirbys Petras Ivanauskas; fotografuota Juozo Petrulio, 1962 ir 1963 m.; eskpozicija parodoje „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.