Petras Kalpokas prie darbo
Petras Kalpokas prie darbo
Petras Kalpokas prie darbo
Petras Kalpokas prie darbo

Petras Kalpokas prie darbo

Autorius: Žmuidzinavičius Antanas, 1876 - 1966

Sukūrimo metai, vieta: 1907, Miunchenas.

Kūrimo technika: kartonas, aliejus.

Matmenys: 22x16,3 cm.

Parodos: „A. Žmuidzinavičiaus kūriniai ir rinkiniai muziejuje“. - Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2016; “Priešaušris. Lietuvos dailė iki 1918 m.”, 2018 m. gegužės 10 d. - 2019 m. gegužės 31 d., Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas; „Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966) Retrospektyva“, 2021 m. birželio 11 d. - rugsėjo 26 d., Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas, nuo 2015 m. eksponuojamas nuolatinėje ekspozicijoje, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas.

Publikuota: Nijolė Tumėnienė "Petras Kalpokas Tapyba ir aplinka", Nacionalinis M. K. Čiurlionio Dailės muziejus, 2021, P.22.

Nuotraukose: ekspozicija parodoje “Priešaušris. Lietuvos dailė iki 1918 m.”, 2018 m. gegužės 10 d. - 2019 m. gegužės 31 d., Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas.