Adnotationes historicae de originae, antiquitate […] LM-136
Adnotationes historicae de originae, antiquitate […] LM-136
Adnotationes historicae de originae, antiquitate […] LM-136
Adnotationes historicae de originae, antiquitate […] LM-136
Adnotationes historicae de originae, antiquitate […] LM-136
Adnotationes historicae de originae, antiquitate […] LM-136
Adnotationes historicae de originae, antiquitate […] LM-136
Adnotationes historicae de originae, antiquitate […] LM-136
Adnotationes historicae de originae, antiquitate […] LM-136
Adnotationes historicae de originae, antiquitate […] LM-136
Adnotationes historicae de originae, antiquitate […] LM-136
Adnotationes historicae de originae, antiquitate […] LM-136
Adnotationes historicae de originae, antiquitate […] LM-136
Adnotationes historicae de originae, antiquitate […] LM-136
Adnotationes historicae de originae, antiquitate […] LM-136
Adnotationes historicae de originae, antiquitate […] LM-136
Adnotationes historicae de originae, antiquitate […] LM-136
Adnotationes historicae de originae, antiquitate […] LM-136

Adnotationes historicae de originae, antiquitate […] LM-136

Autorius: Sapieha Joannes Fridericus, 1680 - 1751

Antraštė: Adnotationes historicae de originae, antiquitate…in regno Poloniae ordinis Equitum Aquilae Albae. 

Antraštė lietuvių kalba: Istorinės pastabos apie herojiško ir garsiausiojo raitelių luomo Baltojo Erelio kilmę, senumą, kilnumą Lenkijos karalystėje.

Coloniae [Kelnas]: apud Adamum Cholinum, 1730; 4°.

Formatas: Quarto. 31 Blatt, 346 Seiten, 7, o ne 8 puslapiai. (Trūksta puslapio su klaidų sąrašu. 10, o ne (11?) portretų ir herbų graviūrų. 

Įrišimas: to laikotarpio įrišimas oda (nugarėlė ir pakraščiai), dėmėtas viršelis.

Labai dailus, neįmantrus egzempliorius iš privačios M. Favia del Core (ekslibrisas kitoje priekinio viršelio pusėje) ir Friedlaender kolekcijos. Šiame leidime kartu įrišti du inkunabulai: Pomponio Mela „Cosmographia“, anksčiausias iki šiol išlikęs geografinis traktatas klasikine lotynų kalba ir žymusis Dionysus Periegetes „De situ orbis“ (Antonio Beccaria iš Veronos versija lotynų kalba). Abu tekstai  -  svarbūs klasikinės geografijos šaltiniai. 

Jonas Frydrichas Sapiega (1680–1751) – vienas žymiausių savo meto Abiejų Tautų Respublikos veikėjų: LDK referendorius (1707–1709), Trakų kaštelionas (nuo 1716), LDK Vyriausiojo Tribunolo maršalka (nuo 1729), LDK kancleris (nuo 1735). Už nuopelnus valstybei apdovanotas Baltojo erelio ordinu. Parašė keletą veikalų lotynų ir lenkų kalbomis. Svarbiausias jo istorinis darbas Istorinės pastabos apie herojiško ir garsiausiojo Lenkijos Karalystės Baltojo erelio ordino kilmę, senumą bei puikumą skirtas pirmajam Abiejų Tautų Respublikos ordinui. 1705 m. jį įsteigė Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Augustas II , kuriam autorius ir dedikavo knygą.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 340.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 340-341.

Nuotraukos:

2-oji: Jono Frydricho Sapiegos herbas.

3-ioji: Baltojo erelio ordino kavalierius. Tarp pirmųjų apdovanotųjų Baltojo erelio ordinu buvo LDK lauko etmonas Grigalius Antanas Oginskis (†1709), LDK didysis kancleris Karolis Stanislovas Radvila (1669–1719), LDK didysis etmonas Mykolas Višnioveckis (1680–1744).