De Republica Polonica libri duo [...] LM-119
De Republica Polonica libri duo [...] LM-119
De Republica Polonica libri duo [...] LM-119
De Republica Polonica libri duo [...] LM-119
De Republica Polonica libri duo [...] LM-119
De Republica Polonica libri duo [...] LM-119
De Republica Polonica libri duo [...] LM-119
De Republica Polonica libri duo [...] LM-119
De Republica Polonica libri duo [...] LM-119
De Republica Polonica libri duo [...] LM-119
De Republica Polonica libri duo [...] LM-119
De Republica Polonica libri duo [...] LM-119

De Republica Polonica libri duo [...] LM-119

Autorius: Hartknoch Christoph, 1644 - 1687

Antraštė:  De Repvblica Polonica Libri Dvo: Qvorum Prior Historiae Polonicae Memorabiliora ex diligenti Sarmaticorum juxta ac Germanicorum tam Veterum, quam recentiorum Scriptorum collatione eruta, variasque Provinciarum eo pertinentium mutationes complectitur : Posterior Autem Jvs Pvblicvm Reipvbl. Polonicae, Lithvanicae Provinciarvmqve Annexarvm ex Statutis, Constitutionibus, Juribus, Privilegiis, probatissimisq[ue], Scriptorib. Polon. depromtum, comprehendit : His Adjectae Sunt Duae Dissertationes Historicae de Repvblica Cvronica Vetere et Nova. Item de Originibvs Pomeranicis.

Antraštė lietuvių kalba: Apie Lenkijos Respubliką dvi knygos: iš kurių pirmoji apima įsimintinesnius Lenkijos istorijos įvykius, surastus iš kuopštaus sarmatų šalia ir germanų tiek senųjų, tiek naujų rašytojų sugretinimo, ir įvairias ten besitęsiančių provincijų permainas: o antroji apima Lenkijos Respublikos, Lietuvos ir prijungtų provincijų viešąją teisę, paimtą iš statutų, nutarimų, teisės, privilegijų ir tinkamiausių lenkų rašytojų: prie jų yra pridėti du istoriniai tyrinėjimai apie senąją ir naująją kuršių respubliką. Taip pat apie Pomeranijos gyventojų kilmę. 

Publikuota: Impensis Martini Hallervordii, Bibliopol. Königsbergensis, 1687.

Įrišimas: to meto įrišimas.

Kristoforas Hartknochas veikale Dvi knygos apie Lenkijos Respubliką aprašo Lenkijos ir Lietuvos istorijos šaltinius, supažindina su Abiejų Tautų Respublikos valstybine bei visuomenine santvarka. Knyga pirmą kartą išleista 1678 m., pristatomas antras veikalo leidimas (1687). Kartu išspausdinta to paties autoriaus Traktatas apie Pomeranijos gyventojų kilmę (Dissertatio de originibus Pomeranicis) ir Bernardo Johano Nirezijaus Traktatas apie Kuršo ir Žiemgalos respubliką (Dissertatio de Curonorum et Semgallorum Republica).

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 328.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 328-329.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.