Collectanea constitutionum synodalium dioecesis Samogitiensis. LM-144
Collectanea constitutionum synodalium dioecesis Samogitiensis. LM-144
Collectanea constitutionum synodalium dioecesis Samogitiensis. LM-144
Collectanea constitutionum synodalium dioecesis Samogitiensis. LM-144
Collectanea constitutionum synodalium dioecesis Samogitiensis. LM-144
Collectanea constitutionum synodalium dioecesis Samogitiensis. LM-144
Collectanea constitutionum synodalium dioecesis Samogitiensis. LM-144
Collectanea constitutionum synodalium dioecesis Samogitiensis. LM-144
Collectanea constitutionum synodalium dioecesis Samogitiensis. LM-144
Collectanea constitutionum synodalium dioecesis Samogitiensis. LM-144

Collectanea constitutionum synodalium dioecesis Samogitiensis. LM-144

Autorius: Pacas Mykolas Kazimieras

Antraštė: Collectanea constitutionum synodalium dioecesis Samogitiensis.

Antraštė lietuvių kalba: Žemaičių vyskupijos sinodalinių nutarimų rinktinė.

Publikuota: Vilnae: typis Accad. Soc. Iesu, 1690.

Formatas: [4], 151 p.:  inic., vinj., herb.

Po Radvilų Pacų giminė buvo viena iš įtakingiausių didikų giminių Lietuvos politiniame gyvenime. Žemaičių vyskupas Kristupas Pacas kurį laiką buvo LDK sekretorius, Vilniaus prelatas, Smolensko vyskupas. 1667 m. pradėjęs vadovauti Žemaičių vyskupystei, ilgą laiką gyveno Alsėdžiuose, toliau aktyviai dalyvavo Lietuvos politiniame gyvenime. Sudegus medinei Varnių katedrai, kitoje vietoje pastatė naują mūrinę katedrą ir jai padovanojo nemažai turto. Vyskupaujant K. Pacui buvo pastatytos bažnyčios Gaurėje, Šatėse, Šakynoje, įsteigta altarija Plateliuose. Buvo nenuolaidus eretikams, kovojo prieš peiktinus papročius, sutvarkė elgetavimą: tikriems pavargėliams įsakė nešioti tam tikrus ženklus, leido jiems keliauti po savo parapijas ir pasirinkti išmaldos, o tokiems, kurie gali dirbti, uždraudė elgetauti. Palaikė lietuvybę, ragino lietuvių kalbos mokytis ir kunigus. Rūpinosi paprastų žmonių reikalais.  Mirė 1695 m. Palaidotas Varnių katedroje.

K. Pacas, būdamas vyskupu, surinko ankstesnio Žemaičių vyskupo Jurgio Tiškevičiaus surengtų vyskupijos sinodų – kunigų suvažiavimų (vykusių 1636, 1639, 1643 ir 1647 m.) nuostatus į vieną rinkinį ir juos 1690 m. išspausdino lotynų kalba, dalį teksto paskelbęs ir lietuvių kalba. 

Žemaičių vyskupas Kazimieras Pacas (†1695) parengė ankstesnio vyskupo Jurgio Tiškevičiaus 1636, 1639, 1643 ir 1647 m. sušauktų vyskupijos sinodų nuostatų sąvadą Žemaičių vyskupijos sinodų nutarimų rinktinė. Dalis knygos teksto (nuo 146 iki 151 p.) – lietuvių kalba.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 122.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 122-123.