Series et notitia trocensivm abbatvm, ordinis S. Benedicti […] LM-151
Series et notitia trocensivm abbatvm, ordinis S. Benedicti […] LM-151
Series et notitia trocensivm abbatvm, ordinis S. Benedicti […] LM-151
Series et notitia trocensivm abbatvm, ordinis S. Benedicti […] LM-151
Series et notitia trocensivm abbatvm, ordinis S. Benedicti […] LM-151
Series et notitia trocensivm abbatvm, ordinis S. Benedicti […] LM-151
Series et notitia trocensivm abbatvm, ordinis S. Benedicti […] LM-151
Series et notitia trocensivm abbatvm, ordinis S. Benedicti […] LM-151
Series et notitia trocensivm abbatvm, ordinis S. Benedicti […] LM-151
Series et notitia trocensivm abbatvm, ordinis S. Benedicti […] LM-151

Series et notitia trocensivm abbatvm, ordinis S. Benedicti […] LM-151

Autorius: Ščygielskis Stanislovas, 1616 - 1687

Antraštė: SERIES ET NOTITIA TROCENSIVM ABBATVM, ORDINIS S. BENEDICTI : ad conseruandum viridi & celebri recordatione Praedecessorum (aeuo succedente) decus.

Antraštė lietuvių kalba: Eilė ir sąrašas Trakų abatų, šv. Benedikto ordino: kad stipriu ir garsiu protėvių prisiminimu išsaugotų (būsimam amžiui) garbę.

Krakòw, 1668.

Stanislovo Ščygielskio knygelėje „Trakų abatų eilė ir žinios apie juos...“ aprašyti Trakų abatai – nuo I-ojo iki XXI-ojo, kuriuo buvo Steponas Kobiežickis (1657-1667). Šiam mirus, abatu išrinktas šios brošiūros autorius S. Ščygielskis.Knygelėje, be abatų biogramų ir jų nuopelnų šiam vienuolynui, pateiktas Žemaičių vyskupo Jurgio Tiškevičiaus pranešimas apie Jono Klockio tekstamentą Pivašiūnų benediktinų vienuolyno įkūrimui (rašytas 1634 m. sausio 16 d.) ir Žygimanto Senojo benediktinams Vytauto suteiktų privilegijų patvirtinimas ir praplėtimas (rašytas 1517 m. lapkričio 24 d.). Brošiūroje taip pat pateikiami tekstai, nurašyti nuo tuo metu bažnyčios fasade buvusios įmūrytos plokštės su įrašu apie Vytauto fundaciją, bei sienoje buvusios plokštės su tekstu, liudijusiu apie 1577 m. įvykusią konsekraciją. Abi šios plokštės neišliko. 

Senųjų Trakų benediktinų vienuolio Stanislovo Ščygelskio (1616–1687) knygelėje Trakų Šv. Benedikto ordino abatai ir žinios apie juos pateikiamos 21 šio vienuolyno abato biografijos, taip pat Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Vytauto ir Žygimanto Senojo 1415, 1416 ir 1517 metų privilegijos Senųjų Trakų benediktinams bei Žemaičių vyskupo Jurgio Tiškevičiaus 1634 m. birželio 16 d. raštas apie Medilo seniūno Jono Klockio testamentu skirtą fundaciją. Į knygelę sudėti ir tekstai apie Vytauto Didžiojo, kitų Lietuvos valdovų privilegijas ir fundacijas benediktinams bei 1577 m. vykusią bažnyčios konsekraciją, nurašyti nuo Senųjų Trakų bažnyčios fasado plokščių.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 308.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 308-309.

Nuotraukos:

2-oji: Senųjų Trakų benediktinų vienuolyno abato (1657–1667) Stepono Kobežyckio herbas.