Confessio Catholicae Fidei Christiana [...] LM-166
Confessio Catholicae Fidei Christiana [...] LM-166
Confessio Catholicae Fidei Christiana [...] LM-166
Confessio Catholicae Fidei Christiana [...] LM-166
Confessio Catholicae Fidei Christiana [...] LM-166
Confessio Catholicae Fidei Christiana [...] LM-166
Confessio Catholicae Fidei Christiana [...] LM-166
Confessio Catholicae Fidei Christiana [...] LM-166
Confessio Catholicae Fidei Christiana [...] LM-166
Confessio Catholicae Fidei Christiana [...] LM-166
Confessio Catholicae Fidei Christiana [...] LM-166
Confessio Catholicae Fidei Christiana [...] LM-166
Confessio Catholicae Fidei Christiana [...] LM-166

Confessio Catholicae Fidei Christiana [...] LM-166

Autorius: Hosius Stanislaus, 1504 - 1579


Antraštė: Confessio Catholicae Fidei Christiana: vel potius explicatio quaedam confessionis, in synodo Petricoviensi a patribus provinciarum Gnesnensis, & Leopoliensis in regno Poloniae factae, Anno Domini M. D. LI.

Antraštė lietuvių kalba: Krikščioniškasis katalikų tikėjimo išpažinimas: arba geriau kažkoks paaiškinimas išpažinimo, atlikto Petrikovijos sinode Gniezno ir Leopolio provincijų tėvų Lenkijos karalystėje.

Viennae: excudebat Michael Zimmerman, 1561.

Formatas: Gr. 4°. 10 Bll. (Bl. 8 w.), 356 (recte 355) num. Bll., 39 Bll., mit (blattgr.).

Įrišimas: originalus įrišimas.

Spaudas: Bibliothek SJ / Zurich / PROV. HELV.

Autorius Stanislovas Hozijus (1504-1579) gimė Krokuvoje, augo Vilniuje, į kurį atvyko ir kuriame iki mirties gyveno jo tėvas Ulrikas (miręs 1535 m.), monetų kalyklos bei pilies viršininkas ir miesto ūkio modernizatorius, pastatydinęs Žaliajį tiltą per Nerį ir įvesdinęs mieste vandentiekį. Būsimojo kardinolo vaikystė veikiausiai prabėgo vad. Hozijaus name Vokiečių gatvėje, kur dabar įsikūrusi „Žemaičių smuklė“. Vėliau S. Hozijus studijavo ir veikė Lenkijoje. Knyga – su graviūra, vaizduojančia Žygimantą Augustą.

Šaltinis: Liudas Jovaiša, Irena Vaišvilaitė. Stanislovas Hozijus ir Lietuva. – Naujasis židinys – Aidai, 2004 / 5, P. 263-265.


Stanislovas Hozijus (1504–1579) – Kulmo ir Varmijos vyskupas, kardinolas, ilgą laiką Vilniuje gyvenęs Lenkijos ir Lietuvos valdovo sekretorius (1538–1549). Parašė teologijos veikalų, poleminių laiškų. Svarbiausias S. Hozijaus teologinis veikalas Krikščioniškasis katalikų tikėjimo išpažinimas – katalikiškos doktrinos sąvadas. Knyga dedikuota Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Žygimantui Augustui, šalia dedikacijos įkomponuotas valdovo portretas. 

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 393.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 392-395.

Nuotraukos:

2-oji: Lietuvos didysis kunigaikštis (1544–1572) ir Lenkijos karalius (1548–1572) Žygimantas Augustas.