Jeografiia […] LM-207
Jeografiia […] LM-207
Jeografiia […] LM-207
Jeografiia […] LM-207
Jeografiia […] LM-207
Jeografiia […] LM-207

Jeografiia […] LM-207

Autorius: Odrovonžas-Kaminskis Antonis, 1797 - 1885

Antraštė:  Jeografiia, zamykaiąca wstępne wiadomości o ziemi, z iey różnemi podziałami, z opisaniem globu ziemskiego... 

Publikuota: Wilno: Józef Zawadski własnym nakładem, 1826.

Formatas: 158 p., tables.

Įrišimas: to meto įrišimas.

Užrašas ant titulinio lapo: M XLT 8/37.

Ant titulinio lapo: parašas.

Dedikacija: Do Jaśnie Wielmożnego Wacława Pelikana.