Prawa konstytucye y przywileie […] LM-243
Prawa konstytucye y przywileie […] LM-243
Prawa konstytucye y przywileie […] LM-243
Prawa konstytucye y przywileie […] LM-243
Prawa konstytucye y przywileie […] LM-243
Prawa konstytucye y przywileie […] LM-243
Prawa konstytucye y przywileie […] LM-243
Prawa konstytucye y przywileie […] LM-243
Prawa konstytucye y przywileie […] LM-243

Prawa konstytucye y przywileie […] LM-243

Autorius: Konarski Stanislaw, 1700 - 1733

Antraštė:  Prawa konstytucye y przywileie Krolestwa Polskiego, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących : na Walnych Seymiech Koronnych od Seymu Wiślickiego Roku Pańskiego 1347 aż do ostatniego Seymu uchwalone.

Antraštė lietuvių kalba: Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir visų priklausančių provincijų teisės konstitucijos ir privilegijos: visuotiniuose Karūnos Seimuose nuo Vislicos Seimo Dievo metų 1347 iki pat paskutiniojo Seimo priimtos.

Formatas: [2], 992, [2] p. : inic., vinj. ; 2° (34 cm). 

[Varšuva]: w drukarni J. K. M. y Rzeczypospolitey, w collegium Wárszawskim Scholarum Piarum, 1735; 2°.

Varšuvos pijorų spaustuvėje 1732–1782 m. buvo išleistas aštuonių tomų įstatymų rinkinys Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bei visų priklausančių provincijų teisės, konstitucijos ir privilegijos (lot. Volumina legum). Čia surinkti 1347–1780 m. priimti teisės aktai: Seimų konstitucijos, valdovų privilegijos, mokesčių universalai, muitų instrukcijos, tarptautinės sutartys ir kita. Sąvadas išleistas lenkų istorikų Józefo Andrzejaus Załuskio (1702–1774) ir Stanisławo Hieronimo Konarskio (1700–1773) iniciatyva. Trečiame tome surinkti 1609–1640 m. teisės aktai.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 548.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 548-549.