R. P. Nicolai Lancicii e Societate Iesv  [...] LM-263
R. P. Nicolai Lancicii e Societate Iesv  [...] LM-263
R. P. Nicolai Lancicii e Societate Iesv  [...] LM-263
R. P. Nicolai Lancicii e Societate Iesv  [...] LM-263
R. P. Nicolai Lancicii e Societate Iesv  [...] LM-263
R. P. Nicolai Lancicii e Societate Iesv  [...] LM-263
R. P. Nicolai Lancicii e Societate Iesv  [...] LM-263

R. P. Nicolai Lancicii e Societate Iesv [...] LM-263

Autorius: Lancicijus Mikalojus , 1574 - 1653

Antraštė: R. P. Nicolai Lancicii e Societate Iesv Media XII advirtutes [!] initio vitae spiritualis acqvisitas postea conservandas et augendas, excerpta ex opusculo qvinto et in usum scholasticorum Societatis Iesv reimpressa.

Publikuota: Vilnae typis Academiae Soc. Iesv, 1688.

Mikalojus Lancicijus teologas, pamokslininkas jėzuitas, VU profesorius. Palaidotas Kaune. Jis dar gyvas buvo laikomas kone šventuoju, juo oficialiai turėjo būti paskelbtas po mirties, tačiau XVII a. viduryje prasidėjo Rusijos okupacija, rusų kareiviai jo palaikus įmetė į upę, o po karo Lancicijų visi pamiršo. Apie Mikalojų Lancicijų aprašyta dr. Liudo Jovaišo straipsnyje "Mikalojus Lancicijus: apdulkėjusio portreto istorija", kuris paskelbtas knygoje "Jėzuitai Lietuvoje" (1608-2008): gyvenimas, veikla, paveldas" (Vilnius, 2012).

Vieno žymiausių Lietuvos jėzuitų Mikalojaus Lancicijaus (1574–1653) teologinis veikalas Dvylika kelių, kaip išsaugoti ir padidinti dvasinio gyvenimo pradžioje įgytas dorybes išleistas Vilniaus akademijos spaustuvėje 1688 metais.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 120.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 120-121.